OmniOS - Pierwszy start

Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie i nasz sprzęt nie powoduje problemów niepozwalających na uruchomienie systemu, to po zakończeniu instalacji i restarcie maszyny znajdujemy się właśnie w tym miejscu. Naszym oczom ukaże się czarna konsola systemu z wesoło migającym kursorem zachęty do pierwszego logowania:

SunOS Release 5.11 Version omnios-b281e50 64-bit
Copyright (c) 1983, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Loading smf(5) service descriptions: 137/137
Hostname: test-builder
Configuring devices.
Loading smf(5) service descriptions: 1/1

test-builder console login: _

W świeżo zainstalowanym systemie nie mamy jeszcze utworzonych użytkowników, logujemy się przy pomocy konta root bez z pustym hasłem.

Pierwszą czynnością jest zabezpieczenie konta administratora nowym hasłem:

root@test-builder:~# passwd
passwd: Changing password for root
New Password: _
Re-enter new Password: _
passwd: password successfully changed for root
root@test-builder:~# _

Będziemy potrzebować konto użytkownika pozwalające na zdalne logowanie. Zaczynamy od utworzenia nowej grupy:

root@test-builder:~# groupadd -g 501 admin
root@test-builder:~# _

Tworzymy nowego użytkownika dodając go do powyższej grupy oraz zdefiniujemy dla niego nowe hasło. Domyślnym katalogiem domowym w systemach wywodzących się z OpenSolaris jest /export/home/$username$ i zachowamy tą konwencję.

root@test-builder:~# useradd -g admin -s /bin/tcsh -c 'Administrator' \
-m -b /export/home admin
64 blocks
root@test-builder:~# passwd admin
New Password: _
Re-enter new Password: _
passwd: password successfully changed for admin
root@test-builder:~# _

Możemy teraz zezwolić użytkownikom z grupy admin na użycie polecenia sudo bez konieczności wprowadzania hasła:

root@test-builder:~# echo "%admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" \
 > /etc/sudoers.d/admin
root@test-builder:~# logout
> sudo su -
OmniOS 5.11     006     June 2014
root@test-builder:~# _

By ułatwić sobie pracę nad dalszą konfiguracją systemu, będziemy potrzebować zdalnego dostępu do serwera. W tym celu należy oczywiście skonfigurować interfejsy sieciowe oraz demona sshd. Rozpoczynamy od identyfikacji sprzętowych interfejsów sieciowym maszyny:

root@test-builder:~# dladm show-phys
LINK    MEDIA      STATE     SPEED   DUPLEX     DEVICE
rge0    Ethernet   unknown   0       unknown    rge0
root@test-builder:~# _

Tworzymy adresację interfejsu, do wyboru mamy dwie metody: dhcp lub statyczną, poniżej prezentuję obie:

root@test-builder:~# ipadm create-if rge0
root@test-builder:~# ipadm create-addr -T dhcp rge0/v4
root@test-builder:~# ipadm show-addr
ADDROBJ        TYPE      STATE   ADDR
lo0/v4         static    ok      127.0.0.1/8
rge0/v4        dhcp      ok      192.168.88.244/24
lo0/v6         static    ok      ::1/128
root@test-builder:~# _
root@test-builder:~# ipadm create-if rge0
root@test-builder:~# ipadm create-addr -T static -a 192.168.88.10/24 rge0/v4static
root@test-builder:~# ipadm show-addr
ADDROBJ        TYPE      STATE   ADDR
lo0/v4         static    ok      127.0.0.1/8
rge0/v4static  static    ok      192.168.88.10/24
lo0/v6         static    ok      ::1/128
root@test-builder:~# _

Jeżeli skorzystaliśmy ze statycznej metody, to konieczne będzie również zaktualizowanie tablicy routingu:

root@test-builder:~# route -p add default 192.168.88.1
add net default: gateway 192.168.88.1
add persistent net default: gateway 192.168.88.1
root@test-builder:~# _

Pozostaje konfiguracja resolvera:

root@test-builder:~# echo "nameserver 192.168.88.1" >> /etc/resolv.conf
root@test-builder:~# cp /etc/nsswitch.conf{,.bak}
root@test-builder:~# cp /etc/nsswitch.{dns,conf}
root@test-builder:~# _

W tym momencie dysponujemy już skonfigurowanym połączeniem sieciowym i resztę czynności możemy wykonywać już zdalnie.

root@test-builder:~# host wp.pl
wp.pl has address 212.77.100.101
wp.pl mail is handled by 5 mx5.wp.pl.
wp.pl mail is handled by 0 mx.wp.pl.
root@test-builder:~# ping wp.pl
wp.pl is alive
root@test-builder:~# _

 


Skomentuj ten artykuł
 Odśiweż, jeśli nie widzisz poprawnie kodu
wpisz kod weryfikacyjny(pola wymagane)

Cookies allow us to offer our services. By using our services, you accept our use of cookies.  Accept  More information