OmniOS - Aktualizacja kontenerów

Po ukończeniu aktualizacji systemu, kolejnym krokiem będzie wykonanie aktualizacji skonfigurowanych w systemie kontenerów (zones). 

 

Najpierw sprawdzamy listę uruchomionych kontenerów

root@test-builder:~# zoneadm list 
global
printer
dev
pkgsrc32
root@test-builder:~# _

W kolejnym kroku sprawdzam nazwy wszystkich kontenerów w systemie

root@test-builder:~# zoneadm list -i
global
printer
dev
pkgsrc32
pkgsrc64
root@test-builder:~# _

Kontener, który chcemy zaktualizować musi zostać najpierw zatrzymany

root@test-builder:~# zoneadm -z pkgsrc32 halt
root@test-builder:~# _

Następnie należy zlokalizować położenie systemu plików interesującego nas kontenera

root@test-builder:~# zfs list | grep pkgsrc32 | head -1
tank/zones/pkgsrc32             5,25G   127G  46,4K  /tank/zones/pkgsrc32
root@test-builder:~# _

Znając położenie systemu plików można przystąpić do aktualizacji.

root@test-builder:~# pkg -R /tank/zones/pkgsrc32/root image-update -v

            Packages to update:       308
     Estimated space available: 126.65 GB
Estimated space to be consumed: 305.64 MB
       Create boot environment:        No
Create backup boot environment:        No
            Services to change:         1
          Rebuild boot archive:        No

Changed packages:
omnios
  SUNWcs
    0.5.11,5.11-0.151006:20140622T160108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180805Z
  SUNWcsd
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161045Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180805Z
  compatibility/ucb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161058Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180826Z
  consolidation/osnet/osnet-incorporation
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161042Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180800Z
  developer/debug/mdb
    0.5.11,5.11-0.151006:20150119T182609Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180827Z
  developer/dtrace
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180827Z
  developer/library/lint
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180827Z
  developer/linker
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180828Z
  developer/object-file
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180828Z
  diagnostic/cpu-counters
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180829Z
  diagnostic/latencytop
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180830Z
  diagnostic/powertop
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161100Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180830Z
  driver/audio
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161100Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/crypto/dca
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161100Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/crypto/tpm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/firewire
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/graphics/agpgart
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/graphics/atiatom
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/graphics/drm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/i86pc/fipe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/i86pc/ioat
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/i86pc/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/network/afe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/amd8111s
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/atge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bnx
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bnxe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bpf
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/chxge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/dmfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/e1000g
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/elxl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/emlxs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/eoib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/fcip
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/fcp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/fcsm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/fp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/hermon
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/hme
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/hxge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/ib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/ibdma
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/ibp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/igb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/iprb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/ixgb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/ixgbe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/mxfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/myri10ge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/nge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/ntxn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/nxge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/ofk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/pcn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/qlc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rds
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rdsv3
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rpcib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rtls
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/sdp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/sdpib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/sfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/tavor
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/usbecm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/network/vr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/network/xge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/network/yge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/pcmcia
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/serial/pcser
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/serial/usbftdi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/serial/usbsacm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbser
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbser_edge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbsksp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbsksp/usbs49_fw
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbsprl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/aac
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/adpu320
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/ahci
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/amr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/arcmsr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/ata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/bcm_sata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/blkdev
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/cpqary3
    0.5.11,5.11-0.151006:20140618T142709Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/glm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/lsimega
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/marvell88sx
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/mega_sas
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/mpt_sas
    0.5.11,5.11-0.151006:20150119T182628Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/mr_sas
    0.5.11,5.11-0.151006:20130906T160306Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/nv_sata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/pcata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/pmcs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/sbp2
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/scsa1394
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/sdcard
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/ses
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/si3124
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/smp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/usb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180847Z
  driver/usb/ugen
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/xvm/pv
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180847Z
  install/beadm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180847Z
  library/libtecla
    1.6.0,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 1.6.0,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  library/security/openssl
    1.0.1.11,5.11-0.151006:20150108T172743Z -> 1.0.1.16,5.11-0.151006:20150709T142953Z
  library/security/tcp-wrapper
    7.6,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 7.6,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  locale/af
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  locale/ar
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  locale/as
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/az
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/be
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bg
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bg-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bo
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/ca
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/ca-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/cs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/cs-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/da
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/da-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/de
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/de-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/el
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/el-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/en
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/en-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/es
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/es-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/et
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/fi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/fi-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/fil
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/fr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/fr-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/ga
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/gu
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/he
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hr-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hu
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/hu-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/hy
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/id
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/ii
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/is
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/is-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/it
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/it-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/ja
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/ka
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/kk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/km
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/kn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/ko
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/kok
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lt-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lv
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lv-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mk-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/ml
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/ms
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/mt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/ne
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nl-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/or
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pa
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pl-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pt-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/ro
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/ru
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/ru-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sa
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/si
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sq
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sq-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sv
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sv-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/ta
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/te
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/th
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/th-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/tr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/tr-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/ug
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/uk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/ur
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/vi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_cn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_hk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_mo
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_sg
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  locale/zh_tw
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  naming/ldap
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  network/bridging
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  network/ftp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  network/ipfilter
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180858Z
  network/iscsi/initiator
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180858Z
  network/iscsi/iser
    0.5.11,5.11-0.151006:20140622T160202Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180858Z
  network/ssh
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  network/ssh/ssh-key
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  network/telnet
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  package/svr4
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  print/lp/print-client-commands
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  runtime/perl/module/sun-solaris
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  service/fault-management
    0.5.11,5.11-0.151006:20140622T160204Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/file-system/nfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/file-system/smb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/hal
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/network/dns/mdns
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161116Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180901Z
  service/network/ftp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161116Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180902Z
  service/network/network-clients
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161116Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180902Z
  service/network/ntp
    4.2.8,5.11-0.151006:20141224T172754Z -> 4.2.8.3,5.11-0.151006:20150629T210654Z
  service/network/ssh
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161116Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180903Z
  service/picl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180903Z
  service/resource-pools
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/resource-pools/poold
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/security/gss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/security/kerberos-5
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/storage/fibre-channel/fc-fabric
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/storage/removable-media
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180905Z
  system/accounting/legacy
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  system/boot/grub
    0.97,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.97,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  system/boot/real-mode
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  system/boot/wanboot
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/boot/wanboot/internal
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/hardware-registry
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/keyboard/keytables
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/terminfo
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/zoneinfo
    2011.13,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 2011.13,5.11-0.151006:20150417T180909Z
  system/extended-system-utilities
    0.5.11,5.11-0.151006:20130624T214954Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180909Z
  system/file-system/autofs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180909Z
  system/file-system/nfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180910Z
  system/file-system/smb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180910Z
  system/file-system/udfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/file-system/zfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20131210T212000Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/flash/fwflash
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/fru-id
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/fru-id/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/header
    0.5.11,5.11-0.151006:20130624T214956Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180912Z
  system/header/header-agp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180912Z
  system/header/header-audio
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180912Z
  system/header/header-firewire
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180912Z
  system/header/header-picl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180912Z
  system/header/header-storage
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180912Z
  system/ipc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel
    0.5.11,5.11-0.151006:20141209T063810Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/cpu-counters
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel/dtrace/providers
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel/dynamic-reconfiguration/i86pc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130624T214957Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180914Z
  system/kernel/power
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180914Z
  system/kernel/secure-rpc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/security/gss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/suspend-resume
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/ultra-wideband
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kvm
    1.0.5,5.11-0.151006:20130703T183337Z -> 1.0.5,5.11-0.151006:20150513T145343Z
  system/library
    0.5.11,5.11-0.151006:20130516T142123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180919Z
  system/library/libdiskmgt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/libfcoe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/policykit
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/processor
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/security/gss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180917Z
  system/library/security/gss/diffie-hellman
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/security/gss/spnego
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180917Z
  system/library/security/libsasl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180917Z
  system/library/storage/fibre-channel/hbaapi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/fibre-channel/libsun_fc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/ima
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/ima/header-ima
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/libmpapi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/libmpscsi_vhci
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/scsi-plugins
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161124Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180919Z
  system/management/snmp/sea/sea-config
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161124Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180920Z
  system/network
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180923Z
  system/network/nis
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161124Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180921Z
  system/network/routing
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180922Z
  system/network/udapl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180922Z
  system/network/udapl/udapl-tavor
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180922Z
  system/scheduler/fss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180923Z
  system/storage/fibre-channel/port-utility
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180923Z
  system/storage/luxadm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180924Z
  system/xopen/xcu4
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161126Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180926Z
  system/zones
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161126Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180927Z
  text/doctools
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161127Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180927Z
  text/locale
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161127Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180928Z
  web/curl
    7.40.0,5.11-0.151006:20150115T205313Z -> 7.42.1,5.11-0.151006:20150430T201740Z
Services:
  restart_fmri:
    svc:/network/ntp:default
Download: locale/gu ...  Done
Download: driver/network/ixgb ...  Done
Download: driver/storage/aac ...  Done
Download: locale/ga ...  Done
Download: driver/serial/usbser_edge ...  Done
Download: system/accounting/legacy ...  Done
Download: network/iscsi/initiator ...  Done
Download: system/data/zoneinfo ...  Done
Download: locale/lt-extra ...  Done
Download: driver/storage/pcata ...  Done
Download: system/boot/wanboot/internal ...  Done
Download: service/resource-pools ...  Done
Download: network/ftp ...  Done
Download: driver/serial/pcser ...  Done
Download: driver/storage/glm ...  Done
Download: system/extended-system-utilities ...  Done
Download: system/library/storage/libmpscsi_vhci ...  Done
Download: locale/fil ...  Done
Download: system/library/storage/scsi-plugins ...  Done
Download: system/zones ...  Done
Download: system/ipc ...  Done
Download: driver/network/sdp ...  Done
Download: locale/pt-extra ...  Done
Download: system/library/policykit ...  Done
Download: driver/network/ixgbe ...  Done
Download: locale/zh_tw ...  Done
Download: driver/xvm/pv ...  Done
Download: locale/nl ...  Done
Download: locale/nb ...  Done
Download: locale/ne ...  Done
Download: system/header/header-audio ...  Done
Download: compatibility/ucb ...  Done
Download: driver/network/igb ...  Done
Download: service/network/dns/mdns ...  Done
Download: driver/network/iprb ...  Done
Download: locale/lv-extra ...  Done
Download: text/locale ...  Done
Download: driver/network/afe ...  Done
Download: driver/network/xge ...  Done
Download: system/data/hardware-registry ...  Done
Download: locale/ug ...  Done
Download: driver/network/nxge ...  Done
Download: driver/storage/scsa1394 ...  Done
Download: locale/uk ...  Done
Download: locale/ur ...  Done
Download: locale/th-extra ...  Done
Download: driver/network/e1000g ...  Done
Download: driver/serial/usbsksp/usbs49_fw ...  Done
Download: locale/zh_mo ...  Done
Download: driver/storage/ata ...  Done
Download: library/libtecla ...  Done
Download: system/kernel/dtrace/providers ...  Done
Download: library/security/openssl ...  Done
Download: locale/zh_sg ...  Done
Download: network/iscsi/iser ...  Done
Download: driver/serial/usbsacm ...  Done
Download: driver/network/bge ...  Done
Download: driver/storage/bcm_sata ...  Done
Download: driver/network/sdpib ...  Done
Download: locale/ja ...  Done
Download: system/boot/wanboot ...  Done
Download: package/svr4 ...  Done
Download: driver/network/rge ...  Done
Download: system/library/processor ...  Done
Download: driver/storage/amr ...  Done
Download: locale/ca ...  Done
Download: text/doctools ...  Done
Download: locale/cs ...  Done
Download: system/library ...  Done
Download: diagnostic/latencytop ...  Done
Download: service/security/kerberos-5 ...  Done
Download: driver/network/tavor ...  Done
Download: system/network/routing ...  Done
Download: service/picl ...  Done
Download: system/library/security/libsasl ...  Done
Download: consolidation/osnet/osnet-incorporation ...  Done
Download: driver/serial/usbftdi ...  Done
Download: locale/kn ...  Done
Download: system/library/libdiskmgt ...  Done
Download: locale/de-extra ...  Done
Download: system/header/header-storage ...  Done
Download: system/kvm ...  Done
Download: system/kernel/secure-rpc ...  Done
Download: service/storage/removable-media ...  Done
Download: locale/mn ...  Done
Download: locale/ml ...  Done
Download: locale/mk ...  Done
Download: driver/network/atge ...  Done
Download: driver/storage/nv_sata ...  Done
Download: driver/network/myri10ge ...  Done
Download: driver/network/ofk ...  Done
Download: system/fru-id ...  Done
Download: locale/mt ...  Done
Download: locale/ms ...  Done
Download: locale/mr ...  Done
Download: locale/te ...  Done
Download: driver/storage/mega_sas ...  Done
Download: developer/debug/mdb ...  Done
Download: system/fru-id/platform ...  Done
Download: locale/fr ...  Done
Download: driver/storage/si3124 ...  Done
Download: system/storage/fibre-channel/port-utility ...  Done
Download: driver/storage/smp ...  Done
Download: locale/fi ...  Done
Download: driver/serial/usbsprl ...  Done
Download: library/security/tcp-wrapper ...  Done
Download: driver/network/rdsv3 ...  Done
Download: system/file-system/autofs ...  Done
Download: locale/tr ...  Done
Download: locale/th ...  Done
Download: driver/graphics/agpgart ...  Done
Download: service/network/ntp ...  Done
Download: locale/ta ...  Done
Download: driver/network/yge ...  Done
Download: print/lp/print-client-commands ...  Done
Download: driver/network/fcp ...  Done
Download: developer/linker ...  Done
Download: locale/hu-extra ...  Done
Download: driver/network/elxl ...  Done
Download: service/resource-pools/poold ...  Done
Download: driver/network/fp ...  Done
Download: system/data/terminfo ...  Done
Download: locale/it-extra ...  Done
Download: system/kernel/security/gss ...  Done
Download: system/network ...  Done
Download: system/kernel/suspend-resume ...  Done
Download: locale/tr-extra ...  Done
Download: service/storage/fibre-channel/fc-fabric ...  Done
Download: driver/network/ibp ...  Done
Download: locale/is ...  Done
Download: system/boot/real-mode ...  Done
Download: locale/it ...  Done
Download: system/header/header-picl ...  Done
Download: locale/ii ...  Done
Download: locale/mk-extra ...  Done
Download: locale/en ...  Done
Download: locale/id ...  Done
Download: locale/bn ...  Done
Download: locale/bo ...  Done
Download: locale/ca-extra ...  Done
Download: locale/kok ...  Done
Download: locale/bg ...  Done
Download: locale/be ...  Done
Download: driver/serial/usbser ...  Done
Download: system/network/udapl/udapl-tavor ...  Done
Download: system/kernel/dynamic-reconfiguration/i86pc ...  Done
Download: system/management/snmp/sea/sea-config ...  Done
Download: driver/network/rds ...  Done
Download: service/fault-management ...  Done
Download: driver/network/dmfe ...  Done
Download: network/ssh ...  Done
Download: driver/network/eoib ...  Done
Download: system/library/security/gss ...  Done
Download: developer/library/lint ...  Done
Download: driver/storage/marvell88sx ...  Done
Download: driver/network/hme ...  Done
Download: locale/pt ...  Done
Download: locale/cs-extra ...  Done
Download: system/flash/fwflash ...  Done
Download: locale/pa ...  Done
Download: locale/pl ...  Done
Download: driver/network/ibdma ...  Done
Download: runtime/perl/module/sun-solaris ...  Done
Download: service/network/ssh ...  Done
Download: driver/storage/ahci ...  Done
Download: driver/storage/mpt_sas ...  Done
Download: driver/network/bnxe ...  Done
Download: system/library/storage/fibre-channel/hbaapi ...  Done
Download: driver/network/hxge ...  Done
Download: driver/network/fcsm ...  Done
Download: system/kernel/cpu-counters ...  Done
Download: locale/et ...  Done
Download: locale/es ...  Done
Download: locale/nn ...  Done
Download: locale/el ...  Done
Download: network/ipfilter ...  Done
Download: driver/storage/ses ...  Done
Download: driver/network/emlxs ...  Done
Download: driver/network/rtls ...  Done
Download: system/library/storage/ima ...  Done
Download: driver/storage/arcmsr ...  Done
Download: driver/i86pc/fipe ...  Done
Download: driver/storage/blkdev ...  Done
Download: system/library/storage/libmpapi ...  Done
Download: driver/storage/adpu320 ...  Done
Download: system/file-system/zfs ...  Done
Download: service/file-system/smb ...  Done
Download: driver/storage/mr_sas ...  Done
Download: developer/object-file ...  Done
Download: driver/usb ...  Done
Download: locale/sq-extra ...  Done
Download: driver/network/bnx ...  Done
Download: web/curl ...  Done
Download: driver/network/amd8111s ...  Done
Download: driver/network/sfe ...  Done
Download: network/bridging ...  Done
Download: driver/usb/ugen ...  Done
Download: system/header ...  Done
Download: driver/network/platform ...  Done
Download: service/file-system/nfs ...  Done
Download: locale/ru ...  Done
Download: driver/storage/pmcs ...  Done
Download: system/library/libfcoe ...  Done
Download: system/kernel/ultra-wideband ...  Done
Download: locale/lt ...  Done
Download: locale/lv ...  Done
Download: driver/network/chxge ...  Done
Download: driver/network/fcip ...  Done
Download: system/library/platform ...  Done
Download: service/network/network-clients ...  Done
Download: locale/pl-extra ...  Done
Download: install/beadm ...  Done
Download: locale/hr-extra ...  Done
Download: service/security/gss ...  Done
Download: system/kernel/platform ...  Done
Download: locale/nl-extra ...  Done
Download: locale/es-extra ...  Done
Download: system/network/udapl ...  Done
Download: SUNWcs ...  Done
Download: driver/graphics/drm ...  Done
Download: system/file-system/nfs ...  Done
Download: system/data/keyboard/keytables ...  Done
Download: system/storage/luxadm ...  Done
Download: locale/sr ...  Done
Download: locale/is-extra ...  Done
Download: network/telnet ...  Done
Download: locale/sv ...  Done
Download: locale/sq ...  Done
Download: driver/crypto/dca ...  Done
Download: system/boot/grub ...  Done
Download: locale/sl ...  Done
Download: locale/si ...  Done
Download: locale/hr ...  Done
Download: locale/sk ...  Done
Download: locale/sa ...  Done
Download: driver/storage/lsimega ...  Done
Download: system/network/nis ...  Done
Download: system/kernel/power ...  Done
Download: locale/fr-extra ...  Done
Download: SUNWcsd ...  Done
Download: naming/ldap ...  Done
Download: driver/storage/cpqary3 ...  Done
Download: locale/fi-extra ...  Done
Download: locale/or ...  Done
Download: locale/da-extra ...  Done
Download: diagnostic/cpu-counters ...  Done
Download: system/header/header-firewire ...  Done
Download: locale/hy ...  Done
Download: locale/hu ...  Done
Download: locale/hi ...  Done
Download: locale/he ...  Done
Download: locale/af ...  Done
Download: driver/network/hermon ...  Done
Download: locale/bs ...  Done
Download: locale/as ...  Done
Download: locale/ar ...  Done
Download: driver/network/nge ...  Done
Download: locale/en-extra ...  Done
Download: locale/az ...  Done
Download: locale/vi ...  Done
Download: system/file-system/udfs ...  Done
Download: driver/graphics/atiatom ...  Done
Download: locale/zh_cn ...  Done
Download: locale/bg-extra ...  Done
Download: driver/firewire ...  Done
Download: system/scheduler/fss ...  Done
Download: driver/network/mxfe ...  Done
Download: system/library/storage/fibre-channel/libsun_fc ...  Done
Download: locale/ru-extra ...  Done
Download: driver/i86pc/platform ...  Done
Download: driver/network/rpcib ...  Done
Download: developer/dtrace ...  Done
Download: driver/network/pcn ...  Done
Download: system/file-system/smb ...  Done
Download: locale/ka ...  Done
Download: locale/km ...  Done
Download: locale/ko ...  Done
Download: network/ssh/ssh-key ...  Done
Download: driver/network/vr ...  Done
Download: locale/kk ...  Done
Download: service/hal ...  Done
Download: locale/da ...  Done
Download: locale/de ...  Done
Download: driver/pcmcia ...  Done
Download: service/network/ftp ...  Done
Download: locale/el-extra ...  Done
Download: driver/network/bpf ...  Done
Download: system/header/header-agp ...  Done
Download: driver/crypto/tpm ...  Done
Download: system/library/storage/ima/header-ima ...  Done
Download: driver/network/usbecm ...  Done
Download: system/library/security/gss/spnego ...  Done
Download: driver/audio ...  Done
Download: diagnostic/powertop ...  Done
Download: locale/ro ...  Done
Download: driver/network/ntxn ...  Done
Download: driver/network/ib ...  Done
Download: driver/network/qlc ...  Done
Download: system/xopen/xcu4 ...  Done
Download: locale/zh_hk ...  Done
Download: driver/storage/sbp2 ...  Done
Download: driver/storage/sdcard ...  Done
Download: system/kernel ...  Done
Download: locale/sv-extra ...  Done
Download: driver/serial/usbsksp ...  Done
Download: driver/i86pc/ioat ...  Done
Download: driver/network/bfe ...  Done
Download: system/library/security/gss/diffie-hellman ...  Done
Removal Phase ...  Done
Install Phase ...  Done
Update Phase ...  Done
Package State Update Phase ...  Done
Package Cache Update Phase ...  Done
Image State Update Phase ...  Done

---------------------------------------------------------------------------
NOTE: Please review release notes posted at:

http://omnios.omniti.com/ReleaseNotes
---------------------------------------------------------------------------
 

Kontener został zaktualizowany, można przystąpić do uruchomienia jego środowiska.

root@test-builder:~# zoneadm -z pkgsrc32 boot
root@test-builder:~# _

Skomentuj ten artykuł
 Odśiweż, jeśli nie widzisz poprawnie kodu
wpisz kod weryfikacyjny(pola wymagane)

Cookies allow us to offer our services. By using our services, you accept our use of cookies.  Accept  More information