OmniOS - Aktualizacja systemu

Aktualizację systemu z oficjalnych repozytoriów przeprowadzamy w następujący sposób:

 

Pierwszym krokiem jest odświeżenie informacji o dostępnych aktualizacjach

root@test-builder:~# pkg refresh
root@test-builder:~# _

Następnie uruchamiamy proces pobierania i instalowania aktualizacji.

root@test-builder:~# pkg update -v
WARNING: The boot environment being modified is not the active one.  Changes
made in the active BE will not be reflected on the next boot.

            Packages to update:       302
     Estimated space available:  44.50 GB
Estimated space to be consumed: 484.90 MB
       Create boot environment:       Yes
     Activate boot environment:       Yes
Create backup boot environment:        No
          Rebuild boot archive:       Yes

Changed packages:
omnios
  SUNWcs
    0.5.11,5.11-0.151006:20140622T160108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180805Z
  SUNWcsd
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161045Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180805Z
  compatibility/ucb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161058Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180826Z
  consolidation/osnet/osnet-incorporation
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161042Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180800Z
  developer/debug/mdb
    0.5.11,5.11-0.151006:20150119T182609Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180827Z
  developer/dtrace
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180827Z
  developer/library/lint
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180827Z
  developer/linker
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180828Z
  diagnostic/cpu-counters
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180829Z
  diagnostic/latencytop
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161059Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180830Z
  diagnostic/powertop
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161100Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180830Z
  driver/audio
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161100Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/crypto/dca
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161100Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/crypto/tpm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/firewire
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/graphics/agpgart
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/graphics/atiatom
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180832Z
  driver/graphics/drm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/i86pc/fipe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/i86pc/ioat
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/i86pc/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180833Z
  driver/network/afe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/amd8111s
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161101Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/atge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bnx
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bnxe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180834Z
  driver/network/bpf
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/chxge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/dmfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/e1000g
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180835Z
  driver/network/elxl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161102Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/emlxs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/eoib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/fcip
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180836Z
  driver/network/fcp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/fcsm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/fp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/hermon
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/hme
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/hxge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/ib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180837Z
  driver/network/ibdma
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161103Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/ibp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/igb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/iprb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180838Z
  driver/network/ixgb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/ixgbe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161104Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/mxfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/myri10ge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180839Z
  driver/network/nge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/ntxn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/nxge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/ofk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/pcn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180840Z
  driver/network/qlc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rds
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rdsv3
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161105Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rpcib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/rtls
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180841Z
  driver/network/sdp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/sdpib
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/sfe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/tavor
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180842Z
  driver/network/usbecm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/network/vr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161106Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/network/xge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/network/yge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/pcmcia
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/serial/pcser
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/serial/usbftdi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180843Z
  driver/serial/usbsacm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbser
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbser_edge
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbsksp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbsksp/usbs49_fw
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/serial/usbsprl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/aac
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/adpu320
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/ahci
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/amr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/arcmsr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/ata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180844Z
  driver/storage/bcm_sata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161107Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/blkdev
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/cpqary3
    0.5.11,5.11-0.151006:20140618T142709Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/glm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/lsimega
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/marvell88sx
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/mega_sas
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/mpt_sas
    0.5.11,5.11-0.151006:20150119T182628Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/mr_sas
    0.5.11,5.11-0.151006:20130906T160306Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/nv_sata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/pcata
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180845Z
  driver/storage/pmcs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/sbp2
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/scsa1394
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/sdcard
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/ses
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/si3124
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/storage/smp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/usb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180847Z
  driver/usb/ugen
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161108Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180846Z
  driver/xvm/pv
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180847Z
  install/beadm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180847Z
  library/libtecla
    1.6.0,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 1.6.0,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  library/security/openssl
    1.0.1.11,5.11-0.151006:20150108T172743Z -> 1.0.1.16,5.11-0.151006:20150709T142953Z
  library/security/tcp-wrapper
    7.6,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 7.6,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  locale/af
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  locale/ar
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180848Z
  locale/as
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/az
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/be
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bg
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bg-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161109Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bo
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/bs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/ca
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/ca-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/cs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/cs-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180849Z
  locale/da
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/da-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/de
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/de-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/el
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/el-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/en
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/en-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/es
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/es-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/et
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/fi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/fi-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180850Z
  locale/fil
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161110Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/fr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/fr-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/ga
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/gu
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/he
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hr-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180851Z
  locale/hu
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/hu-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/hy
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/id
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/ii
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/is
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/is-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/it
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/it-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/ja
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/ka
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/kk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/km
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180852Z
  locale/kn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161111Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/ko
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/kok
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lt-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lv
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/lv-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mk-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/ml
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/mr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180853Z
  locale/ms
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/mt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/ne
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nl-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/nn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/or
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pa
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pl-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/pt-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161112Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/ro
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180854Z
  locale/ru
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/ru-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sa
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/si
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sq
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sq-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sv
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/sv-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/ta
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/te
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/th
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/th-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180855Z
  locale/tr
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/tr-extra
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/ug
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/uk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/ur
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/vi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161113Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_cn
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_hk
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_mo
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180856Z
  locale/zh_sg
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  locale/zh_tw
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  naming/ldap
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  network/bridging
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  network/ftp
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180857Z
  network/ipfilter
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180858Z
  network/iscsi/initiator
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180858Z
  network/iscsi/iser
    0.5.11,5.11-0.151006:20140622T160202Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180858Z
  network/ssh
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  network/ssh/ssh-key
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161114Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  network/telnet
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  package/svr4
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  print/lp/print-client-commands
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  runtime/perl/module/sun-solaris
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180859Z
  service/fault-management
    0.5.11,5.11-0.151006:20140622T160204Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/file-system/nfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/file-system/smb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/hal
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161115Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180900Z
  service/network/dns/mdns
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161116Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180901Z
  service/network/network-clients
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161116Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180902Z
  service/network/ntp
    4.2.8,5.11-0.151006:20141224T172754Z -> 4.2.8.3,5.11-0.151006:20150629T210654Z
  service/network/ssh
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161116Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180903Z
  service/picl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180903Z
  service/resource-pools
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/resource-pools/poold
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/security/gss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/security/kerberos-5
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/storage/fibre-channel/fc-fabric
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180904Z
  service/storage/removable-media
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161117Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180905Z
  storage/stmf
    0.5.11,5.11-0.151006:20140622T160210Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  storage/svm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130731T194840Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  system/accounting/legacy
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  system/boot/grub
    0.97,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.97,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  system/boot/real-mode
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180907Z
  system/boot/wanboot
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/boot/wanboot/internal
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/hardware-registry
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/keyboard/keytables
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/terminfo
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180908Z
  system/data/zoneinfo
    2011.13,5.11-0.151006:20130506T161119Z -> 2011.13,5.11-0.151006:20150417T180909Z
  system/extended-system-utilities
    0.5.11,5.11-0.151006:20130624T214954Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180909Z
  system/file-system/autofs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180909Z
  system/file-system/nfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180910Z
  system/file-system/smb
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180910Z
  system/file-system/udfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/file-system/zfs
    0.5.11,5.11-0.151006:20131210T212000Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/flash/fwflash
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/fru-id
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/fru-id/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161120Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180911Z
  system/ipc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel
    0.5.11,5.11-0.151006:20141209T063810Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/cpu-counters
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel/dtrace/providers
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel/dynamic-reconfiguration/i86pc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161121Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180913Z
  system/kernel/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130624T214957Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180914Z
  system/kernel/power
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180914Z
  system/kernel/secure-rpc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/security/gss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/suspend-resume
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kernel/ultra-wideband
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180915Z
  system/kvm
    1.0.5,5.11-0.151006:20130703T183337Z -> 1.0.5,5.11-0.151006:20150513T145343Z
  system/library
    0.5.11,5.11-0.151006:20130516T142123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180919Z
  system/library/libdiskmgt
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/libfcoe
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161122Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/platform
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/policykit
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/processor
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/security/gss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180917Z
  system/library/security/gss/diffie-hellman
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180916Z
  system/library/security/gss/spnego
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180917Z
  system/library/security/libsasl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180917Z
  system/library/storage/fibre-channel/hbaapi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/fibre-channel/libsun_fc
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/ima
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/ima/header-ima
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/libmpapi
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/libmpscsi_vhci
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161123Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180918Z
  system/library/storage/scsi-plugins
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161124Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180919Z
  system/management/snmp/sea/sea-config
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161124Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180920Z
  system/network
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180923Z
  system/network/nis
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161124Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180921Z
  system/network/routing
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180922Z
  system/network/udapl
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180922Z
  system/network/udapl/udapl-tavor
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180922Z
  system/scheduler/fss
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180923Z
  system/storage/fibre-channel/port-utility
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180923Z
  system/storage/luxadm
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161125Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180924Z
  system/xopen/xcu4
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161126Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180926Z
  system/zones
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161126Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180927Z
  text/doctools
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161127Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180927Z
  text/locale
    0.5.11,5.11-0.151006:20130506T161127Z -> 0.5.11,5.11-0.151006:20150417T180928Z
  web/curl
    7.40.0,5.11-0.151006:20150115T205313Z -> 7.42.1,5.11-0.151006:20150430T201740Z
Download: locale/gu ...  Done
Download: driver/network/ixgb ...  Done
Download: driver/storage/aac ...  Done
Download: locale/ga ...  Done
Download: driver/serial/usbser_edge ...  Done
Download: system/accounting/legacy ...  Done
Download: network/iscsi/initiator ...  Done
Download: system/data/zoneinfo ...  Done
Download: locale/lt-extra ...  Done
Download: driver/storage/pcata ...  Done
Download: system/boot/wanboot/internal ...  Done
Download: service/resource-pools ...  Done
Download: network/ftp ...  Done
Download: driver/serial/pcser ...  Done
Download: driver/storage/glm ...  Done
Download: system/extended-system-utilities ...  Done
Download: system/library/storage/libmpscsi_vhci ...  Done
Download: locale/fil ...  Done
Download: system/library/storage/scsi-plugins ...  Done
Download: system/zones ...  Done
Download: system/ipc ...  Done
Download: driver/network/sdp ...  Done
Download: locale/pt-extra ...  Done
Download: storage/stmf ...  Done
Download: system/library/policykit ...  Done
Download: driver/network/ixgbe ...  Done
Download: locale/zh_tw ...  Done
Download: driver/xvm/pv ...  Done
Download: locale/nl ...  Done
Download: locale/nb ...  Done
Download: locale/ne ...  Done
Download: compatibility/ucb ...  Done
Download: driver/network/igb ...  Done
Download: service/network/dns/mdns ...  Done
Download: driver/network/iprb ...  Done
Download: locale/lv-extra ...  Done
Download: text/locale ...  Done
Download: driver/network/afe ...  Done
Download: library/libtecla ...  Done
Download: system/data/hardware-registry ...  Done
Download: locale/ug ...  Done
Download: driver/network/nxge ...  Done
Download: driver/storage/scsa1394 ...  Done
Download: locale/uk ...  Done
Download: locale/ur ...  Done
Download: locale/th-extra ...  Done
Download: driver/network/e1000g ...  Done
Download: driver/serial/usbsksp/usbs49_fw ...  Done
Download: locale/zh_mo ...  Done
Download: driver/storage/ata ...  Done
Download: driver/network/xge ...  Done
Download: system/kernel/dtrace/providers ...  Done
Download: library/security/openssl ...  Done
Download: locale/zh_sg ...  Done
Download: network/iscsi/iser ...  Done
Download: driver/serial/usbsacm ...  Done
Download: driver/network/bge ...  Done
Download: driver/storage/bcm_sata ...  Done
Download: driver/network/sdpib ...  Done
Download: locale/ja ...  Done
Download: system/boot/wanboot ...  Done
Download: package/svr4 ...  Done
Download: driver/network/rge ...  Done
Download: system/library/processor ...  Done
Download: driver/storage/amr ...  Done
Download: locale/ca ...  Done
Download: text/doctools ...  Done
Download: locale/cs ...  Done
Download: system/library ...  Done
Download: diagnostic/latencytop ...  Done
Download: driver/network/fcsm ...  Done
Download: service/security/kerberos-5 ...  Done
Download: driver/network/tavor ...  Done
Download: system/network/routing ...  Done
Download: service/picl ...  Done
Download: system/library/security/libsasl ...  Done
Download: consolidation/osnet/osnet-incorporation ...  Done
Download: driver/serial/usbftdi ...  Done
Download: locale/kn ...  Done
Download: system/library/libdiskmgt ...  Done
Download: locale/de-extra ...  Done
Download: naming/ldap ...  Done
Download: system/kvm ...  Done
Download: storage/svm ...  Done
Download: service/storage/removable-media ...  Done
Download: locale/mn ...  Done
Download: locale/ml ...  Done
Download: locale/mk ...  Done
Download: driver/network/atge ...  Done
Download: driver/storage/nv_sata ...  Done
Download: driver/network/myri10ge ...  Done
Download: driver/network/ofk ...  Done
Download: system/fru-id ...  Done
Download: locale/mt ...  Done
Download: locale/ms ...  Done
Download: locale/mr ...  Done
Download: locale/te ...  Done
Download: driver/storage/mega_sas ...  Done
Download: developer/debug/mdb ...  Done
Download: system/fru-id/platform ...  Done
Download: locale/fr ...  Done
Download: driver/storage/si3124 ...  Done
Download: system/storage/fibre-channel/port-utility ...  Done
Download: driver/storage/smp ...  Done
Download: locale/fi ...  Done
Download: driver/serial/usbsprl ...  Done
Download: library/security/tcp-wrapper ...  Done
Download: driver/network/rdsv3 ...  Done
Download: system/file-system/autofs ...  Done
Download: locale/tr ...  Done
Download: locale/th ...  Done
Download: driver/graphics/agpgart ...  Done
Download: service/network/ntp ...  Done
Download: locale/ta ...  Done
Download: driver/network/yge ...  Done
Download: print/lp/print-client-commands ...  Done
Download: driver/network/fcp ...  Done
Download: developer/linker ...  Done
Download: locale/hu-extra ...  Done
Download: driver/network/elxl ...  Done
Download: system/kernel/dynamic-reconfiguration/i86pc ...  Done
Download: service/resource-pools/poold ...  Done
Download: driver/network/fp ...  Done
Download: system/data/terminfo ...  Done
Download: locale/it-extra ...  Done
Download: system/kernel/security/gss ...  Done
Download: system/network ...  Done
Download: system/kernel/suspend-resume ...  Done
Download: locale/tr-extra ...  Done
Download: service/storage/fibre-channel/fc-fabric ...  Done
Download: driver/network/ibp ...  Done
Download: locale/is ...  Done
Download: system/boot/real-mode ...  Done
Download: locale/it ...  Done
Download: locale/ii ...  Done
Download: locale/mk-extra ...  Done
Download: locale/en ...  Done
Download: locale/id ...  Done
Download: locale/bn ...  Done
Download: locale/bo ...  Done
Download: locale/ca-extra ...  Done
Download: locale/kok ...  Done
Download: locale/bg ...  Done
Download: locale/be ...  Done
Download: driver/serial/usbser ...  Done
Download: system/network/udapl/udapl-tavor ...  Done
Download: system/management/snmp/sea/sea-config ...  Done
Download: driver/network/rds ...  Done
Download: service/fault-management ...  Done
Download: driver/network/dmfe ...  Done
Download: network/ssh ...  Done
Download: driver/network/eoib ...  Done
Download: system/library/security/gss ...  Done
Download: developer/library/lint ...  Done
Download: driver/storage/marvell88sx ...  Done
Download: driver/network/hme ...  Done
Download: locale/pt ...  Done
Download: locale/cs-extra ...  Done
Download: system/flash/fwflash ...  Done
Download: locale/pa ...  Done
Download: locale/pl ...  Done
Download: driver/network/ibdma ...  Done
Download: runtime/perl/module/sun-solaris ...  Done
Download: service/network/ssh ...  Done
Download: driver/storage/ahci ...  Done
Download: driver/storage/mpt_sas ...  Done
Download: driver/network/bnxe ...  Done
Download: system/library/storage/fibre-channel/hbaapi ...  Done
Download: driver/network/hxge ...  Done
Download: system/kernel/cpu-counters ...  Done
Download: locale/et ...  Done
Download: locale/es ...  Done
Download: locale/nn ...  Done
Download: locale/el ...  Done
Download: network/ipfilter ...  Done
Download: driver/storage/ses ...  Done
Download: driver/network/emlxs ...  Done
Download: driver/network/rtls ...  Done
Download: system/library/storage/ima ...  Done
Download: driver/storage/arcmsr ...  Done
Download: driver/i86pc/fipe ...  Done
Download: driver/storage/blkdev ...  Done
Download: system/library/storage/libmpapi ...  Done
Download: driver/storage/adpu320 ...  Done
Download: system/file-system/zfs ...  Done
Download: service/file-system/smb ...  Done
Download: driver/storage/mr_sas ...  Done
Download: driver/usb ...  Done
Download: locale/sq-extra ...  Done
Download: driver/network/bnx ...  Done
Download: web/curl ...  Done
Download: driver/network/amd8111s ...  Done
Download: driver/network/sfe ...  Done
Download: network/bridging ...  Done
Download: driver/usb/ugen ...  Done
Download: driver/network/platform ...  Done
Download: service/file-system/nfs ...  Done
Download: locale/ru ...  Done
Download: driver/storage/pmcs ...  Done
Download: system/library/libfcoe ...  Done
Download: system/kernel/ultra-wideband ...  Done
Download: locale/lt ...  Done
Download: locale/lv ...  Done
Download: driver/network/chxge ...  Done
Download: driver/network/fcip ...  Done
Download: system/library/platform ...  Done
Download: service/network/network-clients ...  Done
Download: locale/pl-extra ...  Done
Download: install/beadm ...  Done
Download: locale/hr-extra ...  Done
Download: service/security/gss ...  Done
Download: system/kernel/platform ...  Done
Download: locale/nl-extra ...  Done
Download: locale/es-extra ...  Done
Download: system/network/udapl ...  Done
Download: SUNWcs ...  Done
Download: driver/graphics/drm ...  Done
Download: system/file-system/nfs ...  Done
Download: system/data/keyboard/keytables ...  Done
Download: system/storage/luxadm ...  Done
Download: locale/sr ...  Done
Download: locale/is-extra ...  Done
Download: network/telnet ...  Done
Download: locale/sv ...  Done
Download: locale/sq ...  Done
Download: driver/crypto/dca ...  Done
Download: system/boot/grub ...  Done
Download: locale/sl ...  Done
Download: locale/si ...  Done
Download: locale/hr ...  Done
Download: locale/sk ...  Done
Download: locale/sa ...  Done
Download: driver/storage/lsimega ...  Done
Download: system/network/nis ...  Done
Download: system/kernel/power ...  Done
Download: locale/fr-extra ...  Done
Download: SUNWcsd ...  Done
Download: driver/storage/cpqary3 ...  Done
Download: locale/fi-extra ...  Done
Download: locale/or ...  Done
Download: locale/da-extra ...  Done
Download: diagnostic/cpu-counters ...  Done
Download: locale/hy ...  Done
Download: locale/hu ...  Done
Download: locale/hi ...  Done
Download: locale/he ...  Done
Download: locale/af ...  Done
Download: driver/network/hermon ...  Done
Download: locale/bs ...  Done
Download: locale/as ...  Done
Download: locale/ar ...  Done
Download: driver/network/nge ...  Done
Download: locale/en-extra ...  Done
Download: locale/az ...  Done
Download: locale/vi ...  Done
Download: system/file-system/udfs ...  Done
Download: driver/graphics/atiatom ...  Done
Download: locale/zh_cn ...  Done
Download: locale/bg-extra ...  Done
Download: system/kernel/secure-rpc ...  Done
Download: driver/firewire ...  Done
Download: system/scheduler/fss ...  Done
Download: driver/network/mxfe ...  Done
Download: system/library/storage/fibre-channel/libsun_fc ...  Done
Download: locale/ru-extra ...  Done
Download: driver/i86pc/platform ...  Done
Download: driver/network/rpcib ...  Done
Download: developer/dtrace ...  Done
Download: driver/network/pcn ...  Done
Download: system/file-system/smb ...  Done
Download: locale/ka ...  Done
Download: locale/km ...  Done
Download: locale/ko ...  Done
Download: network/ssh/ssh-key ...  Done
Download: driver/network/vr ...  Done
Download: locale/kk ...  Done
Download: service/hal ...  Done
Download: locale/da ...  Done
Download: locale/de ...  Done
Download: driver/pcmcia ...  Done
Download: locale/el-extra ...  Done
Download: driver/network/bpf ...  Done
Download: driver/crypto/tpm ...  Done
Download: system/library/storage/ima/header-ima ...  Done
Download: driver/network/usbecm ...  Done
Download: system/library/security/gss/spnego ...  Done
Download: driver/audio ...  Done
Download: diagnostic/powertop ...  Done
Download: locale/ro ...  Done
Download: driver/network/ntxn ...  Done
Download: driver/network/ib ...  Done
Download: driver/network/qlc ...  Done
Download: system/xopen/xcu4 ...  Done
Download: locale/zh_hk ...  Done
Download: driver/storage/sbp2 ...  Done
Download: driver/storage/sdcard ...  Done
Download: system/kernel ...  Done
Download: locale/sv-extra ...  Done
Download: driver/serial/usbsksp ...  Done
Download: driver/i86pc/ioat ...  Done
Download: driver/network/bfe ...  Done
Download: system/library/security/gss/diffie-hellman ...  Done
Removal Phase ...  Done
Install Phase ...  Done
Update Phase ...  Done
Package State Update Phase ...  Done
Package Cache Update Phase ...  Done
Image State Update Phase ...  Done

A clone of omnios exists and has been updated and activated.
On the next boot the Boot Environment omnios-2 will be
mounted on '/'.  Reboot when ready to switch to this updated BE.


---------------------------------------------------------------------------
NOTE: Please review release notes posted at:

http://omnios.omniti.com/ReleaseNotes
---------------------------------------------------------------------------
 

Na zakończenie wykonujemy restart systemu i uruchamiamy system z nowo utworzonej pozycji w menu bootloadera. Jeżeli z jakiś przyczyn zainstalowane poprawki powodują problem z uruchomieniem bądź działaniem systemu, mamy do dyspozycji utworzoną w bootloaderze kopię poprzedniej wersji systemu, do której możemy wrócić w każdej chwili aż do momentu, gdy jej nie usuniemy.

Skomentuj ten artykuł
 Odśiweż, jeśli nie widzisz poprawnie kodu
wpisz kod weryfikacyjny(pola wymagane)

Cookies allow us to offer our services. By using our services, you accept our use of cookies.  Accept  More information